کانال ما در پیام رسان سروش:

 @mehre_velayat.ir

0937 160 3074      :شماره تماس

شماره کارت: 6037997157087082

شماره حساب: 0109699470007

نزد بانک ملی ایران به نام علی جدیدی

 

جهت خرید با شماره 09371603074 تماس بگیرید.