ایتا گپ آی گپ سروش

@mehre_velayat

0937 160 3074

شماره کارت: 6037997157087082

شماره حساب: 0109699470007

نزد بانک ملی ایران به نام علی جدیدی

جهت خرید با شماره 09371603074 تماس بگیرید.